Mặt nạ đẩy mụn đầu đen Ciracle Goodbye Blackhead

380,000

Goodbye Blackhead là một miếng coton thấm đẫm serum, rết mềm và ẩm, dùng để đắp lên mũi hoặc tại những địa điểm có mụn đầu đen.
  • Mua lẻ từ 5 miếng

    Mua lẻ từ 5 miếng

    20,000