Mặt nạ đẩy mụn đầu đen Ciracle Goodbye Blackhead

380,000 đ

Goodbye Blackhead là một miếng coton thấm đẫm serum, rết mềm và ẩm, dùng để đắp lên mũi hoặc tại những địa điểm có mụn đầu đen.
  • Mua lẻ từ 5 miếng

    Mua lẻ từ 5 miếng

    20,000 đ