Kem nền Highlight Too Cool For School BB Foundation Lunch Box

320,000

Hiện shop về 2 tông:
#1-Matte Skin: Màu sáng ( vỏ hộp cô gái áo xanh)
#2-Moist Skin: Màu tự nhiên ( Vỏ hộp cô gái váy đỏ)
  • Kem nền Highlight Too Cool For School tone 1

    Kem nền Highlight Too Cool For School tone 1

    320,000
  • Kem nền Highlight Too Cool For School tone 2

    Kem nền Highlight Too Cool For School tone 2

    320,000