Dầu tẩy trang The Face Shop

170,000

Gồm 2 loại:
- Dầu tẩy trang The Face Shop Rice Water Bright Rich Cleansing Oil
- Dầu tẩy trang The Face Shop Rice Water Bright Light Cleansing Oil
  • The Face Shop Rice Water Bright Rich Cleansin

    The Face Shop Rice Water Bright Rich Cleansin

    170,000
  • The Face Shop Rice Water Bright Light Cleansi

    The Face Shop Rice Water Bright Light Cleansi

    170,000