Bộ dầu gội và dầu xả Sophia Platium Collagen Repair

420,000

Bộ sản phẩm bao gồm:
- Dầu gội Sophia Collagen 500ml
- Dầu xả Sophia Collagen 500ml
  • Dầu gội Sophia Collagen 500ml

    Dầu gội Sophia Collagen 500ml

    210,000
  • Dầu xả Sophia Collagen 500ml

    Dầu xả Sophia Collagen 500ml

    210,000